Diane Fine

Portfolio

Diane Fine - Prints

See a larger view of Promise I
View Cornucopia View Two Luso Lyrics View Sojourn
View Prayer for Rain III View Promise I View Promise III

Promise I

Intaglio Print, 2001
30.75" x 21.5"