Diane Fine

Portfolio

Diane Fine - Prints

See a larger view of Prayer for Rain III
View Cornucopia View Two Luso Lyrics View Sojourn
View Prayer for Rain III View Promise I View Promise III

Prayer for Rain III

Intaglio print, 2001
31" x 24"