Diane Fine

Portfolio

Diane Fine - Prints

See a larger view of Promise III
View Cornucopia View Two Luso Lyrics View Sojourn
View Prayer for Rain III View Promise I View Promise III

Promise III

Intaglio Print, 2001
30.75" x 22"